Peribahasa

Sebuah apel setiap hari, menjauhkan dokter dari kita.

Tindakan berteriak lebih keras daripada kata-kata. Action shout loouder than words.

Serangan yang baik adalah pertahanan yang baik A good attack is a good defense

Jangan percaya apa pun yang anda dengar. Percaya setengah dari yang anda lihat.

Orang bodoh mempercayai semuanya. Stupid people believe everything.

Rasa takut yang baik lebih bernilai dari pada nasehat yang baik

Laki-laki setua apa yang dirasakannya. Wanita setua bagaimana dia terlihat.