Anonim

Kemiskinan tidak boleh dibuat menjadi alat mata pencaharian bagi orang-orang malas.